Ny bestyrelse i Marinegarden

9. april 2013

Der har været generalforsamling og det blev til en massiv udskiftning i bestyrelsen.

Unge mennesker der selv har været garder i Skælskør Marinegarde eller selv har mindre børn i garden, er trådt til.

Sammen med de to rutinerede bestyrelsesmedlemmer og gardens leder gennem 18 år, bliver der "tænkt ud af boksen" og fundet nye ideer til at skabe interesse for Skælskør Marinegarde

Gardens nye bestyrelse har konstitueret sig, og består nu af:

Formand: Jeanette Vinholt Olsen

Kasserer: René Kliché

Sekretær: Britt Kløcker

Best. medl.: Per Nielsen

Best. medl.: Linda Nellemann