At kunne hjælpe andre er den største gave

Kilde: VD Online Skælskør, 22. oktober 2017

Axel Steen Nielsen, Karla Qvist og Gitte Nielsen modtog en donation på 10.000 kr. på vegne af Skælskør Marinegarde

Axel Steen Nielsen, Karla Qvist og Gitte Nielsen modtog en donation på 10.000 kr. på vegne af Skælskør Marinegarde

Flot jubilæumsevent på Skælskør gamle rådhus, da Lions Club Skælskør fyldte 40 år

Tekst: Steen Andresen

Jubilæum: Skælskør V kom stille vuggende ud af morgendisen på Skælskør Fjord og ind i havnen, hvor den lagde til ved den gamle dampmølle. Skælskør Marinegarde bød velkommen med sit varmende kvikke repertoire, og en glad præsident Ole Drost kunne gå fra borde med sine klubkammerater.

Lions Club Skælskør havde begyndt fejringen af 40 års virke i Skælskør. Et virke, der i den grad har sat sine spor i den lille købstad.

Fakkel

Torben Hansen, der sammen med Vicepræsident Jan Vejlgaard har været med i klubben alle 40 år, medbragte faklen, som blev tændt og sendt med to løbere fra Skælskør Løbeklub rundt i byen, mens Marinegarden underholdt resten af selskabet og borgere på havnen. Faklen har været rundt i Danmarks 300 Lions klubber for at markere 100-året for Lions Clubs stiftelse i USA i 1917.

Da faklen igen fandt havnen, blev den overdraget Mimi Jakobsen, fhv. minister, og bosiddende lokalt ved Holsteinborg i Rude.

Derefter gik Marinegarden spillende i spidsen og ledte Lions klubmedlemmer og fakkelbæreren op til det gamle rådhus, hvor indbudte gæster og borgmester Sten Knuth ventede i den gamle byrådssal.

Her var dækket op med forfriskninger og lidt lækkerier til klubfolk og gæster.

Tale og donationer

Præsident Ole Drost holdt her jubilæumstalen for de indbudte gæster, andre fremmødte klubber, borgmesteren og vicedistriktsguvernør Gerner Jacobsen. Ole Drost gennemgik klubbens historie og kom ind på formålet med klubbens virke, nemlig at tjene og hjælpe andre, den største glæde og gave man kan få.

Herefter var Lions Club i gavehumør, og der blev i alt uddelt for 100,000 kr. i 13 portioner, og så får Julemærket særskilt til arbejdet med de mange børn overskuddet fra støttekoncerten med fire halve på 15.000 kr.

Følgende blev tilgodeset i jubilæumsdonationer: Skælskør Marinegarde, Danmarks Busmuseum, Skælskør Løbeklub, Skælskør Amatør Sejlklub, Skælskør Bådfart, Stafet for Livet Skælskør, Skælskør Boldklub og Idrætsforening, Skælskør Badmintonklub, Frem 83 Skælskør, Drengerøvsaftenen, Solskinstroppen, Jul i Skælskør og Kanehøj Mølle.

Mangfoldigheden

Det var bemærkelsesværdigt i uddeling af donationer, hvor utrolig alsidigt frivilligheden blomstrer i Skælskør. En fantastisk farverig buket af foreninger, der er med til at gøre Skælskør attraktiv og et herligt sted at bo. Det var bl.a. også det, som borgmesteren nævnte i sin lykønskningstale til Lions Skælskør. Herudover var der tale af Julemærkehjemmets forstander Christine Conradsen, Jul i Skælskørs Steen Andresen og vicedistriktsguvernør Gerner Jacobsen.

En skøn jubilæumsdag sluttede for Lions Club Skælskør efter to timers uddeling af glæde, penge, gode ord og et lækkert traktement.

Mætte og let beriget drog de glade gæster fra byrådssalen og det stolte gamle rådhus, men klubmedlemmerne skulle videre til privat fest og vel nok ret snart i gang med alle julepakkerne og nye glade ansigter.